10.3.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 14.3.2023

Moskuankankaan hankkeesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 14.3.2023 klo 17–19. Tervetuloa mukaan!

Yleisötilaisuus järjestetään Pyhäjärven kaupungintalolla osoitteessa Ollintie 26. Tilaisuudessa esitellään tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-ohjelma. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi löytyvät osoitteesta https://www.pyhajarvi.fi/fi/moskuankankaan-tuulivoiman-osayleiskaava

Lue lisää
10.3.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on käynnistänyt Moskuankankaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Kaava-alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa, Pyhäjärven kaupungin lounaisosassa. Alue rajautuu…

16.5.2022

Pohjan Voima ja Metsähallitus aloittavat tuulivoimaloiden hankesuunnittelun Pyhäjärven Moskuankankaan alueelle

Uusi tuulivoimahanke käynnistetään seudun asukkaiden keskustelutilaisuudella. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima aloittaa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulipuiston hankesuunnittelun Pyhäjärven Moskuankankaan alueelle. Hankealue…

16.5.2022

Osallistumisohjeet keskustelutilaisuuteen 19.5.

Pohjan Voima järjestää kaikille avoimen esittelytilaisuuden Moskuankankaan tuulivoimahankkeesta 19.5. klo 17. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumisohjeet tilaisuuteen ovat alla. Voit…