10.3.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on käynnistänyt Moskuankankaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Kaava-alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa, Pyhäjärven kaupungin lounaisosassa. Alue rajautuu lännessä Haapajärven kuntaan ja etelässä Pihtiputaan kuntaan. Alueelta on matkaa Haapajärvelle noin 14 km, Reisjärvelle 19 km, Pihtiputaalle 20 km ja Pyhäjärven keskustaan noin 24 km. Alueen pinta-ala on noin 4060 hehtaaria.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Moskuankankaan alueelle enintään 28 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden, sähköaseman sekä akkukentän rakentaminen. Voimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä ja yksikköteho 6–12 MW. Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää valtakunnan sähköverkkoon. Liittyminen tapahtuu hankealueelta pohjoiseen Pysäysperän sähköasemalle tai koilliseen Parkkimajärven pohjoisosaan mahdollisesti rakennettavalle uudelle sähköasemalle.

Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Pyhäjärven Moskuankankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 8.3.2023–8.4.2023 välisen ajan Pyhäjärven kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.pyhajarvi.fi/fi/kaavamuutokset. Aineisto on nähtävillä myös Pyhäjärven kaupungintalolla osoitteessa Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely (www.ymparisto.fi/moskuankankaantuulivoimaYVA). YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 14.3.2023 klo 17.00–19.00.

Yleisötilaisuuden kutsu tulee myöhemmin tälle sivustolle.

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

10.3.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 14.3.2023

Moskuankankaan hankkeesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 14.3.2023 klo 17–19. Tervetuloa mukaan! Yleisötilaisuus järjestetään Pyhäjärven kaupungintalolla osoitteessa Ollintie 26. Tilaisuudessa esitellään…

16.5.2022

Pohjan Voima ja Metsähallitus aloittavat tuulivoimaloiden hankesuunnittelun Pyhäjärven Moskuankankaan alueelle

Uusi tuulivoimahanke käynnistetään seudun asukkaiden keskustelutilaisuudella. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima aloittaa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulipuiston hankesuunnittelun Pyhäjärven Moskuankankaan alueelle. Hankealue…

16.5.2022

Osallistumisohjeet keskustelutilaisuuteen 19.5.

Pohjan Voima järjestää kaikille avoimen esittelytilaisuuden Moskuankankaan tuulivoimahankkeesta 19.5. klo 17. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumisohjeet tilaisuuteen ovat alla. Voit…