8.3.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Moskuankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia.

Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa hankealueen nykykäytöstä sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksistä. Kysely on nyt avoinna, ja se löytyy täältä.

Kysely on avoinna kaikille, jotka haluavat kertoa mielipiteensä hankkeesta ja siihen liittyvistä asioista. Kaikki vastaukset ovat hankkeen suunnittelun ja kehittämisen kannalta arvokkaita. Vastausaikaa on 24.3.2024 saakka.

Kyselyn voi täyttää tietokoneella tai kännykällä, mutta suosittelemme kyselyyn vastaamista tietokoneella, sillä esitettyjen karttojen ja havainnekuvien tarkastelu on helpompaa suuremmalta näytöltä. Mikäli haluatte vastata kyselyyn mieluummin postitse lähetettävällä paperilomakkeella, sen saa hankkeen YVA-konsultilta (joona.jalava@sweco.fi).

Saadut vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niistä kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään YVA-menettelyssä. YVAn tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi eikä siinä tehdä hanketta koskevia päätöksiä.

Pohjan Voima ja Metsähallitus  suunnittelevat yhdessä tuulipuistoa Moskuankankaalle. Alue rajautuu lännessä Haapajärven kuntaan ja etelässä Pihtiputaaseen.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Mira Talonen
Pohjan Voima
mira.talonen@pohjanvoima.fi
+358 50 316 0148

6.6.2023

Kaavan tarkoitus on ehkäistä ja minimoida haittoja

”Suunnittelun tavoite on sovittaa tuulivoimalat mahdollisimman hyvin ympäristöön”, sanoo kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö. Moskuankankaan osayleiskaava etenee rinnak­kain ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVAn…

6.6.2023

Nyt arvioidaan hankkeen koko elinkaari

Raha ja luonto herättivät eniten keskustelua Moskuankankaan tuulipuiston yleisötilaisuudessa. Pyhäjärveläiset ottivat vieraansa vastaan uteliai­na. Heillä oli runsaasti hyviä kysymyksiä Moskuankankaan…

10.3.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 14.3.2023

Moskuankankaan hankkeesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 14.3.2023 klo 17–19. Tervetuloa mukaan! Yleisötilaisuus järjestetään Pyhäjärven kaupungintalolla osoitteessa Ollintie 26. Tilaisuudessa esitellään…